เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 13.00 น.

Office :
02-736-1599

Hotline :
095-398-4141

ทัวร์เฉิงตู / จิ้วจ้ายโกว

ถนนคนเดินย่านชุนซี (CHUNXI ROAD PEDESTRIAN STREET) - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เมืองเฉิงตู (GIANT PANDA BREEDING RESEARCH BASE) - พระใหญ่เล่อซาน (LESHAN GRAND BUDDHA) - ตึก IFS - จัตุรัสเทียนฝู (Tianfu Square) - ถนนโบราณจินหลี่ (Jinli Street) - ถนนควานจ๋าย (KUANXIANZI ALLEY) - อุทยานจิ่วจ้ายโกว (JIUZHAIGOU) - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (HUANGLONG NATIONAL PARK) - สวนสาธารณะ PEOPLE'S PARK - ภูเขาหิมะมังกรหยก (JADE DRAGON SNOW MOUNTAIN)

ทัวร์เฉิงตู / จิ้วจ้ายโกว พบ 1 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

Loading...

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 4 คืน No Shop

ทัวร์โค๊ด MTWT230016
เที่ยวเต็มสุข ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง
อาหารครบทุกมื้อ
4 ดาว
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
 Thai AirAsia
6วัน 4คืน
เริ่ม 25,900 บ.