ลงทะเบียนAdmin Agent Member

ตัวอย่างการแนบรูปหน้าตรง

- ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ

- ต้องเห็นใบหน้าตนเองชัดเจน

อัพโหลดรูปประจำตัว *
Maximum file size: 256 MB

หมายเหตุ:
1. แนะนำรูปควรเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
2. ไฟล์ที่อัพโหลดต้องเป็นไฟล์นามสกุล jpg ,png , gif ,bmp และ webp เท่านั้น

ชื่อผู้ใช้ *
ตำแหน่ง
ชื่อ *
นามสกุล *
รหัสผ่าน *

- รหัสผ่านมีความยาว 8 ตัวอักษรขึ้นไป
- ประกอบด้วยตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่-ตัวเลข
- มีเครื่องหมายผสมกัน ตัวอักษร (a-z, A-Z) ตัวเลข (0-9)
ยืนยันรหัสผ่าน *

- รหัสผ่านมีความยาว 8 ตัวอักษรขึ้นไป
- ประกอบด้วยตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่-ตัวเลข
- มีเครื่องหมายผสมกัน ตัวอักษร (a-z, A-Z) ตัวเลข (0-9)
เบอร์โทรศัพท์ *
ตัวอย่าง "08XXXXXXXX"
อีเมลบริษัท *
Line ID
Skype ID
ชื่อบริษัท *
ใส่หมายเลขทะเบียน ททท *
ตัวอย่าง 11/xxxxx
โลโก้ *
Maximum file size: 256 MB

หมายเหตุ:
ไฟล์ที่อัพโหลดต้องเป็นไฟล์นามสกุล jpg ,png , gif ,bmp และ webp เท่านั้น

หลักฐาน ททท *
Maximum file size: 256 MB

หมายเหตุ:
ไฟล์ที่อัพโหลดต้องเป็นไฟล์นามสกุล jpg ,png , gif ,bmp และ webp เท่านั้น

เลขทะเบียน DBD *
13 หลัก ตัวอย่าง xxxxxxxxxxxxx
ที่อยู่บริษัท *
เบอร์โทรบริษัท *
แฟ็กซ์
เว็บไซต์ *
pre submit button
Verify Data...
Copyright © 2024 Meetawee Tour, All Rights Reserved

Powered by

ทำเว็บทัวร์ Outbound