ลงทะเบียนAgent Member

ตัวอย่างการแนบรูปหน้าตรง

- ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ

- ต้องเห็นใบหน้าตนเองชัดเจน

อัพโหลดรูปประจำตัว *
Maximum file size: 256 MB

หมายเหตุ:
1. แนะนำรูปควรเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
2. ไฟล์ที่อัพโหลดต้องเป็นไฟล์นามสกุล jpg ,png , gif ,bmp และ webp เท่านั้น

ชื่อผู้ใช้ *
ตำแหน่ง
ชื่อ *
นามสกุล *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
เบอร์โทรศัพท์ *
098xxxxxxx
อีเมล *
LINE ID
Skype ID
Copyright © 2024 Meetawee Tour, All Rights Reserved

Powered by

ทำเว็บทัวร์ Outbound