เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 13.00 น.

Office :
02-736-1599

Hotline :
095-398-4141

image

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มีทวี บิสเนสเทรด แอนด์ทราเวลจำกัด กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด”
ในปี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์ ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ ให้บริการครบวงจร เน้นคุณภาพในราคาที่สมเหตุผล บริหารและดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ

ข้อมูลบริษัท

ชื่อภาษาไทย: บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ: MEETAWEE TOUR CO.,LTD
ที่อยู่จดทะเบียน: 468/14-15 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจประเภทนำเที่ยวต่างประเทศ
ใบอนุญาตนำเที่ยว: 11/08562
ทุนจดทะเบียน : 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่: 0105547063974

ใบอนุญาตินำเที่ยว

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งแบบ In bound และแบบ Out Bound โดยธุรกิจ In Bound มีตลาดที่สำคัญได้แก่ นักท่องเที่ยวจากไต้หวัน ฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหลัก ให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร อันได้แก่ สำรองห้องพักโรงแรมและรีสอร์ท บริการเช่ารถบัสปรับอากาศ บริการจัดนำเที่ยวทุกเส้นทางจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ ทั่วราชอาณาจักร บริการ ท่องเที่ยวแบบ Out Bound เป็นการให้บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ โดยมีเส้นทางท่องเที่ยวทั้งในทวีปเอเชีย และยุโรป ได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ส่วนเส้นทางในทวีปยุโรป ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน อิตาลี สเปน โปตุเกส ออสเตรีย สาธารณรัฐ เช็ค ฮังการี ฯลฯ

อีกทั้งยังมีบริการการจัดคณะไปศึกษาดูงาน หรือเข้าร่วมงานเทรดแฟร์ในต่างประเทศเป็นบริการที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค เอกชนต่างให้ความวางใจในบริการด้วยการที่เรามีทีมงานที่เข้มแข็ง มีหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆคอยดูแล และความเป็นมืออาชีพของทีมงานเรามาโดยตลอด