เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 13.00 น.

Office :
02-736-1599

Hotline :
095-398-4141

image

วีซ่า หนังสือเดินทาง

Visa

ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า ที่อนุญาตให้อยู่ได้ 14 วัน

ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า ที่อนุญาตให้อยู่ได้ 14 วัน

• กัมพูชา

• บาห์เรน

• ไต้หวัน (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 65 – 31 ก.ค. 66)

• เมียนมา (พม่า)

• บรูไน
ระยะเวลาในการยื่น
7-15 ธรรมดา
เอกสารการยื่นวีซ่า
visa2

visa2

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. The passage is attributed to an unknown typesetter in the 15th century who is thought to have scrambled parts of Cicero's De Finibus Bonorum et Malorum for use in a type specimen book.
ระยะเวลาในการยื่น
7-15 ธรรมดา
เอกสารการยื่นวีซ่า