เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 13.00 น.

Office :
02-736-1599

Hotline :
095-398-4141

ทัวร์ไต้หวัน

ตึกไทเป 101 (Taipei101) - ย่านซีเหมินติง (Ximending) - ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) - เขาช้าง หรือเขาเซี่ยงซาน (Xiangshan Elephant Mountain) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (National Chiang Kai-shek Memorial Hall) - ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Village) - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (Taroko National Park)

ทัวร์ไต้หวัน พบ 291 ช่วงวันเดินทาง จาก 29 โปรแกรม

Loading...

VZTPE9 TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน2คืน BY VZ

ทัวร์โค๊ด MTWT230473
ถ่ายรูปสุดฮิตท่าเรือประมงเจิ้งปิน,ชมวิวสะพานต้าชี,เดินเล่นถนนโบราณ,ไหว้พระวัดขอเงินเทพเจ้า
เมนูพระกระโดดกำแพง,
ซีเหมินติง,จีหลง,ท่าเรือประมงเจิ้นปิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,สะพานต้าชี,ซื่อซื่อหนานชุน
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน
เริ่ม 10,999 บ.

VZ-TPE9-1 TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N

ทัวร์โค๊ด MTWT240082
เที่ยวไทเปเต็มวัน ไม่มีอิสระ,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,หมู่บ้านเก่าจิ่วเฟิน,ท่าเรือเจิ้นปิ้ง
2 เม.ย. 67 - 5 เม.ย. 67
4 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
9 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
16 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
18 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
4วัน 2คืน
เริ่ม 10,999 บ.

VZTPE11 TAIWAN TAIPEI SUNMOON LAKE 4D2N

ทัวร์โค๊ด MTWT230502
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา,ลอยโคมซื่อเฟิ่น,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ซีเหมินติง
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน
เริ่ม 13,999 บ.

VZTPE11-1 SPRING TAIPEI SUNMOON LAKE 4D2N

ทัวร์โค๊ด MTWT240014
ชมตึกหลากสีท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรีือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
2 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน
เริ่ม 13,999 บ.

VZTPE13 TAIWAN ALISHAN SAKURA 5D3N

ทัวร์โค๊ด MTWT240044
นั่งรถไฟโบราณอาหลีซาน,ชมดอกซากุระ,ชมตึกไทเป101,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
2 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
30 มี.ค. 67 - 3 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
5วัน 3คืน
เริ่ม 15,999 บ.

ZGTPE-2402VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ (บินบ่าย-กลับค่ำ)

ทัวร์โค๊ด MTWT230311
26 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 16,990 บ.

ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

ทัวร์โค๊ด MTWT240049
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
4 ดาว
3 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 16,990 บ.

TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนาวโถว 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด MTWT230472
ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูหนาว,นั่งรถไฟปองปอง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
2 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
5วัน 3คืน
เริ่ม 16,999 บ.

ZGTPE-2401VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น)

ทัวร์โค๊ด MTWT230312
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ ชมซากุระวัดเทียนหยวน สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
4 ดาว
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 17,990 บ.

ZGTPE-2403VZ ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน (บินดึก-กลับเย็น)

ทัวร์โค๊ด MTWT230322
เที่ยวไต้หวันสุดชิล นั่งรถไฟอาลีซาน ปล่อยโคมผิงชี เช็คอินพิกัดถ่ายรูปสุดคิ้ว "ป้ายรถเมย์ Tiaoshi" พิกัดฮิตเทรนด์ใหม่ พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน
4 ดาว
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
6 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
5วัน 3คืน
เริ่ม 17,990 บ.

ไต้หวัน ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน, ไต้หวัน, เผิงหู, หมาจู่, และอูชิว รวมทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง พื้นที่ทั้งหมดเรียกรวมกันว่า “พื้นที่ไต้หวัน”

Beautiful architecture building taipei city skyline at sunset in Taiwan