เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 13.00 น.

Office :
02-736-1599

Hotline :
095-398-4141

ทัวร์อูรูมูฉี

ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าอันสวยงาม - ทะเลสาบเทียนฉือ - แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ - ตลาดบาซาร์เอ้อต้าวเฉียว - เทือกเขาเทียนซาน - ถู่หลู่ฟาน - เมืองโบราณเกาชางกู่เฉิง